Vycházíme z toho, že ve veřejném prostoru chybí autentické současné umění. Dnešním uměleckým dílům zase, jakoby záměrně, chyběla vazba na původní motivy duševního života i vazba na konkrétní místa veřejného prostoru i příběhy jeho dějin. Dost dobře se nedaří sdělovat srozumitelně to, z čeho žili naši předkové a někteří z nás žijí dosud. Proto jsme se pokusili propojit současné umění, symbolický jazyk a účelné zapojení do veřejného prostoru. Naším cílem je revitalizace vstupů do Františkánské zahrady, nahrazení stávajících, většinou již doslouživších bran.

Domníváme se, že toto místo si zaslouží zvýšenou pozornost a péči nejen proto, že právě zde založil Karel IV. Nové město pražské. Brány vytvoří pro areál zahrady jednotnou stylovou formu, ale především by nesly prostřednictvím reliéfních vyobrazení sedm ucelených příběhů: Život sv. Františka z Assisi, Život sv. Anežky České (ke 25. výročí svatořečení této velké ženy bude na podzim r. 2014 brána slavnostně otevřena), Brána Platónská (k poctě Růženy Vackové a Jana Patočky), Brána Starý a Nový zákon, Brána Živý kříž, Brána Karla IV. (plánujeme otevřít ke 700. výročí narození v roce 2016) a Brána Zvěstování. Domníváme se, že pro tento projekt není vhodnějšího místa, a to i z těchto důvodů:

1) Ve Františkánské zahradě je již od roku 1993 umístěna brána (první ze sedmi) se 24 výjevy ze života sv. Františka. Stávající, provizorní mřížové brány byly osazeny v šedesátých letech minulého století a svým pojetím, ale i stylově a esteticky jsou nedůstojné tohoto historického areálu.

2) Obloha se sluncem, měsícem a hvězdami tvořící vertikálu a plodná země se stromy, rostlinami a pozemskými tvory tvoří horizontálu zarámovanou zdmi se sedmi vchody a východy areálu, to je kostel pod širým nebem – neviditelný chrám, nebo – chcete-li –obrazová encyklopedie či komiks. Chceme postupovat podobným způsobem, jakým postupovali stavitelé katedrál, kteří pojímali zdi chrámů jako souhrn vědění – kamennou knihu.

3) Oproti nákladnosti nových projektů je naše stavba již téměř hotová, tvoří ji stěny zahradního areálu. Brány dodají nejen již popsané příběhy, ale vytvoří zahradnímu prostranství jednotný stylový základ.

4) Chceme oslovit jak ty, kteří budou chtít využít čas v zahradě obklopené branami k odpočinku a kontemplaci, tak ty, kteří se dívají na svět skrze příběhy dějepisců. Máme ovšem za to, že nevtíravé ztvárnění příběhů, krása materiálu a účelnost má něco i pro ty, kteří neočekávají vůbec nic a jen procházejí. (Františkánská zahrada je totiž nejen svého druhu park, ale i zkratka mezi Václavským náměstím a Národní třídou).

Stručný popis projektu ke stažení zde