Brána sv. Anežky České
(Brána druhá - plánované dokončení v roce 2014)

Zásluhy této světice – jež byla inspirována příkladem sv. Františka z Assisi a sv. Klárou a její svatořečení je neodmyslitelně spjato se znovunabytou svobodou – jsou nesporné a stále aktuální. Domnívám se, že by bylo vhodné si připomenout její památku zřetelnou, ale neokázalou formou tak, aby byla stále zpřítomněna, vsazena do živého prostoru v kontextu s již stávající branou sv. Františka ve Františkánské zahradě.

Umístění nové brány na dohled od brány světce z Umbrie by vytvořilo protiváhu nebo, chcete-li doplnění či sepětí mužského a ženského elementu v duchovní rovině se symbolem otvírání. Nezanedbatelnou stránkou věci se jeví umístění brány při vstupu do pasáže s komplexem zdravotních středisek, ambulancí a lékáren (ústící do ulice Palackého). Jen těžko bychom našli vhodnější umístění (sv.Anežka zakládala mimo kláštery také špitály a útulky pro staré a nemocné).
Zároveň se domnívám, že by bylo dobré nahradit provizorní, technicky pojatou bránu bránou novou, v prostředí a na místě k tomuto účelu vhodném.

Údaje o bráně sv. Anežky České
Brána sv.Anežky České by měla mít identický charakter, jako předešlá práce (Brána sv. Františka). Projekt je koncipován do souboru 24 kovaných reliéfů na kterých by byl zobrazen život a skutky světice.

Technické údaje:
Rozměry brány jsou 251 x 226 cm
Dvoukřídlá brána bude vyrobena ze stavebního železa.
Nosné rámy budou realizovány z prefabrikované, duté oceli tak, aby
vytvářely pevné podloží pro reliéfy. Ty, včetně podkladových desek budou
kovány v ohni. Reliéfy budou připevněny k rámu ozdobnými, ručně vyrobenými
šrouby. Celá, dvoukřídlá brána bude ošetřena žárovým pokovením a natřena v několika vrstvách nejprve základní, později speciální, grafitovou barvou tak, jak je tomu na bráně sv. Františka