Brána Starého a Nového zákona
(Brána čtvrtá)

Na levém křídle brány budou reliéfní formou vyobrazeny výjevy ze Starého zákona (Abrahám, Izák, Jakób), zatímco levé křídlo ponese výběr z Pašijí. Luneta nad oběma křídly bude vyplněna od svého středu do stran figurálními motivy. Uprostřed s Hospodinem se čtyřmi evangelisty, na obou stranách budou andělé.

Technické údaje:
Rozměry: 291 x 437 cm
Umístění: vchod klenutým obloukem ve zdi zahrady z postranního dvora kláštera (sousedícího s Jungmannovým nám.) do Františkánské zahrady.