Projekt jsme zahájili Branou sv. Anežky a Platónskou (Sókratův příběh), ale bez finanční pomoci se neobejdeme. Na Platónskou bránu již jeden z mecenášů přislíbil přispět do výše 200tis. korun. Podpora z města (dalších 200tis. Kč na bránu Svaté Anežky) pokryla pouze část nákladů. Za Váš příspěvek na tyto brány Vám budeme velmi vděčni. Za tímto účelem jsme dle zákona založili veřejnou sbírku.

Rozpočet nezahrnuje umělecký honorář za dílo - slouží výhradně ke koupi materiálu, pokrytí životních nákladů umělce během práce na branách a honoráře jeho pomocníkům. Budete-li si to přát, rádi Vaše jméno uvedeme také na panelu v blízkosti brány a každému dárci bude dle výše poskytnuté částky vymezen na tomto panelu prostor. Darovaná částka bude z naší strany potvrzena výkazem a může být odepsána z daní.

Veškeré příspěvky na brány jsou dostupné zde: Transparentní účet u Raiffeisenbank "7 bran": 697 485 4001 / 5500.

Jste rovněž srdečně zváni do kovářské dílny Petra Císařovského přímo v Olešnu, kde je možné se s autorem i jeho prací seznámit blíže.

Povolení sbírky