Brána Zvěstování
(Brána sedmá)

Téma Zvěstování bylo zpracováno nesčíslněkrát. Snad nejznámější projev nejazykové kultury týkající se tohoto tématu najdeme v práci mistrů rané a vrcholné renesance – Fra Angelika a Leoparda da Vinci. Domnívám se, že snad nejvroucnější sdělení tohoto námětu nám podal v několika svých zpracováních již řečený dominikán Fra Angeliko. V kresebném zpracování tématu jsem se přidržoval tradičního pojetí.

Umístění: Do gotického oblouku ve zdi u závěru kostela p. Marie Sněžné. Pod tympanon s fragmenty basreliéfů „Korunování p. Marie před růžovým keřem.“ Rozměry: 222 x 302 cm.