Brána Karla IV.
(Brána šestá)

Karel IV. (*14.5.1316 – +29.11.1378)
Český a Německý král od 1346
Římskoněmecký císař od 1355
V roce 2016 uplyne 700 let od narození tohoto největšího panovníka na českém trůně

Vyobrazení:
1.) Eliška Přemyslovna *1292 - +1330
2.) Jan Lucemburský *1296 - +1346
3.) Narození Karla IV. *14. 5. 1316
4.) Sňatek Karla IV. s Blankou z Valois 4.4.1323
5.) Karel IV. s Blankou v Lucce (od 1330)
6.) Vítězství u San Felice (1332)
na svátek sv. Kateřiny (od té doby jí uctívá jako patronku)
7.) Karel rozprášil armádu severoitalské ligy (1333)
8.) Karel – markrabě moravský (1.1.1334)
9.) Křížová výprava Jana a Karla proti pohanským litevcům (1337)
10.) Karlovi úspěchy v Lombardii, návrat do Čech (1337)
11.) Cesta Jana a Karla do Avignonu za Klimentem VI. (1344)
12.) Založena katedrála sv. Václava (od 1344 Matyáš z Arasu,
od 1356 pokračoval Petr Parléř)
13.) Křížová výprava Jana a Karla do Litvy a Polska (1344)
14.) Karel IV. zhotovil novou král. korunu (1346)
15.) Karel VI. zvolen římskoněmeckým králem (bylo mu 30 let)
16.) Bitva u Kresčaku, smrt Jana (1346)
17.) Karel IV. – českým králem (1346 – 1378)
18.) Karel IV. korunován římskoněmeckým králem (1346),
v Praze korunovace Karla IV. a Blanky z Valois (1347)
založen chrám p. Marie Sněžné (1347)
19.) Zakládající listina Nového Města Pražského (1248)
20.) Karel IV. vydal zakládající listinu pražské university (1348)
(pečeť Karlovy university)
21.) Započala stavba Karlštejna (1348)
Smrt Blanky z Valois (1.8.1348)
22.) Oženil se s Annou Falckou (1349)
23.) Korunovace Karla IV. římskoněmeckým králem v Cáchách (1349)
Smrt Anny Falcké (2.2.1353)
24.) Sňatek s Annou Svídnickou (27. 5. 1353)
25.) Cesta Karla IV. do Říma na korunovaci (1354)
26.) Korunovace Karla IV. ve Svatopetrském chrámu (5.4.1355)
27.) Francesco Petrarca na dvoře Karla IV. (1356)
28.) Zlatá bula (1356)
29.) Slavnostní otevření Karlštejna (1357)
30.) Narození Václava IV. (1361)
31.) Karel IV. (47) si bere Elišku Pomořanskou (16), (1363)
32.) Korunovace dvouletého Václava IV. českým králem (1363)
33.) Založena právnická universita (1372)
34.) Pražský groš Karla IV. (1378)
35.) Karel IV.s Václavem IV. v Paříži u Karla V. (1378)
36.) 29. 11. 1378 – smrt Karla IV.

Umístění: vchod do postranního dvora komplexu františkánského kláštera z Jungmannova náměstí.
Rozměry: 294 x 357 cm